top of page

Đá cây thủ công Phát Anh Tiến - sản phẩm nước đá dùng liền tuyệt vời để nâng cao ly cocktail của bạn tại Quận 10

Đá cây thủ công là thành phần không thể thiếu trong bất kỳ cocktail thủ công nào. Đá cây chiếm khoảng 30%-40% công thức và có thể ảnh hưởng đến hương vị và trải nghiệm thưởng thức của cocktail của bạn. Vì vậy, đừng bỏ qua Đá cây thủ công trong suốt của chúng tôi để tạo ra những thức uống tuyệt vời. Đá cây thủ công tại Quận 10 của Phát Anh Tiến được sản xuất bằng cách lọc nhiều lần thông qua hệ thống ngược RO để loại bỏ tất cả các tạp chất và bọt khí. Sau đó, nó được đông đá hơn 36 giờ, đá cây được cắt bằng tay và xử lý để tạo ra một khối đá thanh lịch và hoàn hảo sẽ tăng cường cho bất kỳ thức uống nào.

Đá cây thủ công của Phát Anh Tiến Quận 10 sạch tinh khiết.

Đá cây tại Quận 10 trong suốt và tan chậm, cho phép bạn tạo ra một thức uống cao cấp. Hơn nữa, Đá cây hoàn toàn trong suốt, làm cho đồ uống của bạn đẹp như đoá hoa. Phát Anh Tiến Quận 10 cung cấp Đá cây thủ công trong suốt có sẵn trong nhiều kích cỡ, từ khối đá 50Kg đến cắt vuông 4-4cm, 3-3cm, 2-2cm. Đá cây của Phát Anh Tiến Quận 10 được sản xuất qua quá trình kéo dài để loại bỏ tất cả các tạp chất để có Đá cây trong suốt mà không làm cho cocktail cao cấp bị pha loãng hoặc thêm hương vị không mong muốn.

Đá Cây