Đá cây ướp lạnh

Phát Anh Tiến sản xuất đá cây với số lượng lớn. Đá cây dùng trong việc bảo quản thực phẩm, ướp lạnh cho thuỷ hải sản.

Đá cây ướp lạnh

 
DMCA.com Protection Status