Đá cây HCM

Đá Cây Phát Anh Tiến loại 50 kg. Cây đá kích thước 200*250*1000mm. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước đá dùng liền.

Đá cây HCM

 
DMCA.com Protection Status