top of page

Đá cây Quận 7

Các cây nước đá của chúng tôi được tạo ra từ một quá trình đóng băng nước từ trạng thái lỏng hoàn toàn thay vì chỉ nén chặt các tảng đá vụn lại với nhau. Phương pháp của chúng tôi có thể tốn thời gian và công sức, nhưng kết quả là một khối có thể tồn tại lâu hơn.

Đá cây Quận 7

bottom of page
DMCA.com Protection Status