top of page

Đá cây Quận Tân Phú

Công nghệ và quy trình sản xuất đá cây tinh khiết phù hợp sử dụng bảo quản thực phẩm. Kích thước 200*250*1000 mm có trọng lượng 50Kg. Nước đá cây: ướp đồ bảo quản hàng đông lạnh.

Đá cây Quận Tân Phú

bottom of page
DMCA.com Protection Status