top of page

Đá cây Tinh Khiết

Khi đông lạnh (Nước thẩm thấu ngược) sẽ tạo ra những viên nước đá sạch tphcm hoàn toàn trong suốt. NƯỚC ĐÁ ĐẠT TIÊU CHUẨN QCVN 10:2011/BYT: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI NƯỚC ĐÁ DÙNG LIỀN

Đá cây Tinh Khiết

bottom of page
DMCA.com Protection Status