top of page

Đá cây Quận 11

Nước Đá cây làm từ Máy làm đá cây được đóng thùng sản xuất đá bằng cách nhúng lon chứa đầy nước ngọt tinh khiết vào bể nước muối. Các nhiệt độ của nước muối tuần hoàn là -10°C, điều này gây ra nước để đông thành khối rắn.

Đá cây Quận 11

Gọi Phát Anh Tiến để mua nước đá Tinh Khiết

nước đá tphcm
bottom of page
DMCA
PROTECTED