top of page

Đá cây Quận 6

Đá cây là những khối đá lớn 50kg. Ưu điểm lớn của đá cây là tốc độ tan chậm. Đá cây đá khối được sử dụng trên tàu đánh cá, trong chế biến cá, để giảm nhiệt độ và điêu khắc băng.

Đá cây Quận 6

Gọi Phát Anh Tiến để mua nước đá Tinh Khiết

nước đá tphcm
bottom of page
DMCA
PROTECTED