top of page

Đá cây ướp lạnh

Phát Anh Tiến sản xuất đá cây với số lượng lớn. Đá cây dùng trong việc bảo quản thực phẩm, ướp lạnh cho thuỷ hải sản.

Đá cây ướp lạnh

Gọi Phát Anh Tiến để mua nước đá Tinh Khiết

nước đá tphcm
bottom of page
DMCA
PROTECTED