top of page

Nước Đá Sạch Quận 6

Đá đóng túi. Cung cấp đá cho nhiều quán bar và nhà hàng địa phương trong hơn 25 năm. Máy làm đá 24 giờ. Cung cấp các túi đá 20Kg.

Nước Đá Sạch Quận 6

bottom of page
DMCA.com Protection Status