top of page

Đại lý Nước đá bào Phát Anh Tiến Hóc Môn

Đại lý Nước đá bào Phát Anh Tiến Hóc Môn. Đá đóng gói túi PE. Bảo đảm VSATTP. Giá thành cạnh tranh, giao hàng đúng hẹn. Đối tượng khách hàng: Các doanh nghiệp thủy hải sản, nhà hàng, khách sạn, quán ăn, đại lý nước đá, bạn hàng nước đá, trường học, CLB, Bar và Club tại Hóc Môn.