Đại lý nước đá Phát Anh Tiến Quận 11

Đồng Nai, Cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nước đá dùng liền

Đá bao (PP, PE), Đá xay