Đại lý nước đá Phát Anh Tiến Quận 12

Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nước đá dùng liền

Đá bao (PP, PE), Đá xay