Đại lý nước đá Phát Anh Tiến Quận 6

Lê Quang Sung, phường 6, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nước đá dùng liền

Đá cây, đá bao