Đại lý nước đá Phát Anh Tiến Quận 7

Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nước đá dùng liền

Đá bao (PP, PE), Đá xay