Đại lý nước đá Phát Anh Tiến Quận 8

Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nước đá dùng liền

Đá bao (PP, PE), Đá xay