Đại lý nước đá Phát Anh Tiến Quận Bình Thạnh

Đ. Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nước đá dùng liền

Đá cây, đá bao