Đại lý nước đá Phát Anh Tiến Quận Gò Vấp

Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nước đá dùng liền

Đá cây, đá bao