Đại lý nước đá Phát Anh Tiến Quận Tân Bình

Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nước đá dùng liền

Đá cây, đá bao