Đại lý nước đá Quận 3

Võ Văn Tần, Vo Thi Sau Ward, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nước đá tinh khiết

Đá cây, đá viên tinh khiết