Đại lý nước đá Quận 4

Nguyễn Tất Thành, phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nước đá tinh khiết

Đá cây, đá viên tinh khiết