Đại lý nước đá Quận 5

Nguyễn Tri Phương, Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nước đá tinh khiết

Đá cây, đá bao (PE, PP 20 kg)