Đại lý nước đá Quận 6

Lê Quang Sung, phường 6, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nước đá tinh khiết

Đá cây, đá viên tinh khiết