Đại lý nước đá Quận 7

Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nước đá tinh khiết

Đá cây, đá bao (PE, PP 20 kg)