Đại lý nước đá Thành Phố Thủ Đức

Đ. Đặng Hữu Phổ, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nước đá tinh khiết

Đá cây, đá viên tinh khiết