top of page

Đại lý nước đá Quận Tân Bình

Nguyễn Đức Thuận, phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nước đá tinh khiết Quận Tân Bình

Đá cây, đá bao (PE, PP 20 kg)