top of page

Đại lý nước đá Quận Tân Phú

Đ. Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Cung cấp nước đá sạch tinh khiết tại quận Tân Phú, các loại nước đá tinh khiết: Nước đá mi, Nước đá tám, Nước đá bốn, Nước đá xay, Nước đá đóng bao, Nước đá đóng ly, Nước đá cây. Nước đá đã qua kiểm nghiệm, đạt tiêu chuẩn nước đá dùng liền, ATVSTP TPHCM.

Nước đá tinh khiết Quận Tân Phú

Đá cây, đá viên tinh khiết