Nước đá Phát Anh Tiến Quận 1

Lý Tự Trọng, Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nước đá dùng liền

Nước đá cây, đá bao