Nước đá Phát Anh Tiến Quận 10

Trường Sơn, Cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nước đá Sạch Tinh Khiết

Nước đá cây, đá bao