Nước đá Phát Anh Tiến Quận 4

Nguyễn Tất Thành, phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nước đá dùng liền

Đá cây, đá viên, đá xay