Nước đá Phát Anh Tiến Quận 7

Hà Huy Tập, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nước đá Sạch Tinh Khiết

Đá cây, đá viên, đá xay