Nước đá Phát Anh Tiến Quận 8

Tạ Quang Bửu, phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nước đá sạch HCM

Đá cây, đá viên, đá xay