Nước đá Phát Anh Tiến Quận Gò Vấp

phường 4, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nước đá Sạch Phát Anh Tiến

Nước đá cây, đá bao