Nước đá Phát Anh Tiến Quận Tân Bình

Nguyễn Văn Trỗi, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nước đá Sạch Tinh Khiết

Nước đá cây, đá bao