top of page

Nước đá Phát Anh Tiến Quận Tân Phú

Đ. Kênh Tân Hóa, Hoà Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nước đá Sạch Phát Anh Tiến

Đá cây, đá viên, đá xay