Nước đá Quận 1

Pasteur, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nước đá Sạch Tinh Khiết

Đá cây, đá viên, đá xay