Nước đá Quận 12

Khu Phố 1, Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nước đá Phát Anh Tiến

Đá cây, đá viên, đá xay