Nước đá Quận 3

Đ. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nước đá Sạch Tinh Khiết

Đá cây, đá viên, đá xay