Nước đá Quận 5

Hồng Bàng, phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nước đá Phát Anh Tiến

Nước đá cây, đá bao