Nước đá Quận 8

Cầu Tạ Quang Bửu, phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nước đá tinh khiết TPHCM

Nước đá cây, đá bao