Nước đá Quận Bình Thạnh

Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nước đá Phát Anh Tiến

Đá cây, đá viên, đá xay