Nước đá Quận Phú Nhuận

Unnamed Road, QMRC+GXX, Phường 11, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nước đá Sạch Tinh Khiết

Nước đá cây, đá bao