Đại Lý Nước Đá Sạch Tinh Khiết Phát Anh Tiến Nhà Bè

Chúng tôi cung cấp tại các cơ sở kinh doanh nước đá dùng liền, nhà hàng, khách sạn. Chuyên: Đá viên, đá túi, đá dùng liền.