Beta acids trong cây hoa bia

Hứa Ngọc Oanh

Đá uống bia

Các axit beta hầu như bị mất hoàn toàn trong quá trình sản xuất bia do sự kết tủa và hấp phụ vào thân trong quá trình đun sôi.