Các loại hoa bia

Hứa Ngọc Oanh

Đá uống bia

Các giống hop có thể được chia thành ba loại dựa trên thành phần và công dụng của chúng, mặc dù sự phân biệt giữa các loại khác nhau không quá nghiêm ngặt và chỉ đơn thuần là một dấu hiệu về khả năng ứng dụng của chúng trong quá trình sản xuất bia.