Các loại sản phẩm hoa bia

Hứa Ngọc Oanh

Nước đá uống bia

Các chất chiết xuất từ ​​hop đã được đồng phân hóa trước (axit iso-alpha thông thường hoặc khử) và các loại sản phẩm hương hop khác nhau.