Các thành phần ion trong nước sản xuất bia

Hứa Ngọc Oanh

Đá uống bia

Trong trường hợp bạn sử dụng nước RO, hầu hết các nhà sản xuất bia chỉ thêm Zn (như ZnCl2) vì ion này rất quan trọng để lên men nấm men thích hợp.