top of page

Chất gây ô nhiễm hữu cơ và Than hoạt tính

Nhà máy sản xuất nước đá

Clo và hầu hết các chất ô nhiễm hữu cơ như thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, phenol và các hợp chất halogen hóa có thể được loại bỏ khỏi nước bằng cách sử dụng than hoạt tính dạng hạt (GAC; tức là than hoạt tính có kích thước hạt 1,2 - 1,6 mm).

Clo và hầu hết các chất ô nhiễm hữu cơ như thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, phenol và các hợp chất halogen hóa có thể được loại bỏ khỏi nước bằng cách sử dụng than hoạt tính dạng hạt (GAC; tức là than hoạt tính có kích thước hạt 1,2 - 1,6 mm).


Để có được GAC, carbon có nguồn gốc từ nguyên liệu thực vật hoặc than đá được hoạt hóa bằng cách nung nóng (nhiệt phân) hoặc các chất hóa học (oxy hóa). Trong một bước sau đó, carbon được xử lý bằng hóa chất để cải thiện tính chất hấp phụ. Khi xử lý nước bằng than hoạt tính, các chất bẩn cụ thể được hấp phụ vào vật liệu có độ xốp cao với diện tích bề mặt bên trong lớn.


Một gam GAC có diện tích bề mặt bên trong từ 500 - 1500 m2. Khi bộ lọc GAC đã bão hòa (khi hầu hết các vị trí hấp phụ bị chiếm dụng), lớp lọc cần được tái tạo bằng cách sử dụng rửa ngược bằng hơi nước hoặc hóa chất. Bằng cách này, ô nhiễm vi sinh vật tiềm ẩn cũng được loại bỏ.


Than hoạt tính bao gồm các lỗ xốp nhỏ, thể tích thấp dẫn đến diện tích bề mặt bên trong và thể tích lỗ xốp lớn. Do đó, nó có một khả năng đặc biệt để thu giữ các chất gây ô nhiễm hòa tan trong nước.


Việc loại bỏ các chất gây ô nhiễm này diễn ra thông qua quá trình hấp phụ dựa trên các tương tác bề mặt giữa chất gây ô nhiễm và nền cacbon.

bottom of page
DMCA
PROTECTED