Chất rắn hòa tan và thẩm thấu ngược

Phát Anh Tiến

Nhà máy sản xuất nước đá

Thẩm thấu ngược (RO) là một kỹ thuật lọc dựa trên công nghệ màng lọc, trong đó các màng mỏng được sử dụng để lọc các chất rắn hòa tan.