Cuộc sống bên dưới lớp băng

Phát Anh Tiến

Nước đá tinh khiết

Cả hải mã và hải cẩu đều là con mồi cho loài săn mồi hàng đầu rất lớn ở Bắc Cực, gấu Bắc Cực.